Dynamic Identity nieuwsbrief (2)

Inmiddels zijn Dynamic Identity workshops in drie Europese landen gehouden – naast Nederland ook in Griekenland en Polen. In elk van de drie landen valt op dat jongeren bijna zonder uitzondering nog nooit van profilering gehoord hebben. Een aantal leraren daarentegen hebben zich wel verdiept in het volgen van internet-gebruikers door firma’s.
De theorie over profilering binnen de workshops is voorbereid door dr. Bibi van den Berg van de Universiteit Leiden en door prof. Arjen de Vries van het CWI. Prof. Simone van der Hof (Universiteit Leiden) koos de Firefox plug-in Lightbeam om de theorie vervolgens inzichtelijk te maken.
De workshop is er niet op gericht om jongeren af te schrikken maar om hen inzicht te geven in hun internet-werkelijkheid. In de workshop krijgen zij instrumenten aangeboden om enige grip te krijgen op de manier waarop zij geprofileerd worden, zoals Ghostery en DNT.
De benadering van de workshop maakt dat jongeren wisselend reageren. Een deel van hen vindt het profileren handig maar een groter deel is verontrust door het profileren. Vrijwel alle workshop deelnemers vertellen spontaan danig te gaan nadenken wat hun nieuwe kennis over profileren voor gevolgen gaat hebben voor hun toekomstige internet-gedrag.