Dynamic Identity nieuwsbrief (3)

Leerlingen workshops gehouden in drie landen
De partners hebben de eerste ronde van leerlingen workshops succesvol afgerond in Nederland, Polen en Griekenland. Ongeveer 150 leerlingen deden tot op heden mee. De workshops maakten gebruik van traditionele en innovatieve technologieen – Augmented Reality.

De volgende project bijeenkomst
De volgende project bijeenkomst zal plaats vinden in Gdansk, Polen, op 18 en 19 juni. Het doel is om de eerste serie workshops te evalueren en de beste methoden vast te stellen om de effectiviteit van het trainingsmateriaal vast te stellen.

Nieuwe workshop ronde
In het nieuwe schooljaar zullen in de projectlanden opnieuw workshops worden georganiseerd. Het doel is om vanuit de doelgroep permanente feedback te krijgen op het project om zo het curriculum en de leer instrumenten te verbeteren zodat deze hun leerbehoeften vervullen.

Meer weten? Bezoek de Dynamic Identity project website voor nieuws en updates.

Project rationale
Het gebruik van internet is in de voorbije 10 jaar flink toegenomen. Ouders die bezorgd zijn over de online veiligheid van hun kinderen, gebruiken vaak restrictieve methoden die de online beleving van hun kinderen aantasten. D-ID wil jongeren zelfredzamer maken door hen te laten nadenken over hoe zij zich presenteren online en hoe profilering werkt. Het doel is trainingsmateriaal voor leraren te vervaardigen.

Project doelen
Leraren worden getraind om een nieuwe curriculum module te implementeren die online veiligheid van leerlingen zal vergroten. De module komt in de vorm van een workshop. De
workshop omvat diverse elementen (zoals interviews, apps enz.) die gabaseerd zijn op nieuwe didactische methodes en nieuwe technologie (Augmented Reality) Met behulp van de workshop zijn leraren in staat de vaardigheden van jongeren om hun online identiteiten te creeren effectief te ondersteunen.

Het Consortium
 P1| CCS Digital Education – Griekenland (Aanvrager)
 P2| EZZEV Foundation – Nederland
 P3| Universiteit Leiden – Nederland
 P4| Centrum Wiskunde & Informatica – Nederland
 P5| Fundacja Citizen Project -Polen
 P6| FAVINOM Consultancies Ltd – Cyprus
 P7| Ouder Associatie van Experimentele Scholen van Maraslion – Griekenland
 P8| Gdansk Centrum voor Verslavingspreventie – Polen