Leerlingen ondersteunen om hun online identiteiten te creëren en te uiten: het project Dynamic Identity is gestart!

Over Dynamic Identity

Het project Dynamic Identity heeft tot doel het begrip en de vaardigheden van leerlingen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar te vergroten aangaande het creëren en uiten van hun online identiteiten, in het bijzonder in relatie met online profilering. Dit doel wordt bereikt door de leerlingen een multi-sessie workshop aan te bieden waarin zij stap voor stap leren hun zelfreflectie over dit onderwerp te verwoorden en te delen met behulp van praktische en cognitieve modules.

 

Welke voordelen heeft het voor leerlingen?

Leerlingen leren:

  • Zelfrelectie te hebben over hun bewusten en onbewuste online activiteiten;
  • Verwerkingsmechanismen hoe hun weerbaarheid te vergroten om online ervaringen te verwerken, zowel de positieve als de negatieve;
  • Hun online personae te beschermen;
  • Hun digitale vaardigheden voor zelf-expressie te verbeteren;
  • Verantwoordelijk consumentengedrag.

 

Hoe komt dit tot stand?

Het project Dynamic Identity zal een zorgvuldig samengesteld theoretisch raamwerk opleveren in de vorm van een handboek dat leraren kunnen gebruiken om de workshop op hun eigen school te organiseren. Het handboek helpt de leraren hun leerlingen te loodsen door de opdracht-modules, de theorie-modules en de discussies van de workshop.

De opdracht modules worden ondersteund door state-of-the-art technologie (Augmented Reality) en door traditionele technologie (film ) die de deelnemers confronteren met:

  • Hun aannames,
  • Hun houdingen,
  • En hun beslissingen.

 

Meer over Dynamic Identity …

Indien u meer informatie wenst over dit project, bezoek dan onze website www.dynamicidentity.eu  of stuur een email naar: info@dynamicidentity.eu .

 

 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze tekst ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is  vervat.

.