Persbericht (1) – Even voorstellen: het project Web2Learn

Het nieuwe Europese project Web2Learn heeft tot doel om volwassenen (ouders, maar niet alleen) bekender te maken met bestaande web 2.0 instrumenten en gebruiken zodat zij kunnen bijdragen aan betere leerervaringen voor hun kinderen en voor henzelf. Specifiek wil het project good practices verzamelen op het gebied van leermethoden en web 2.0 instrumenten. Ook wil het met name werkloze ouders bekender maken met het web 2.o jargon zodat zij gemakkelijker met hun kinderen en met andere ouders in andere Europese Unie-landen kunnen communiceren over web 2.0. Het project wil het bewustzijn verhogen van ouders over de voordelen en risico’s van web 2.0 leren.
Partners uit zeven landen gaan het project Web2Learn uitvoeren: de oudervereniging van experimentele basisscholen Maraslion (Griekenland), staatsschool met recht op taal staatsexamen Pelikan (Tsjechië), vereniging Seed (Zwitserland), Konak district raadsbestuur (Turkije), stichting Ezzev (Nederland) en coöperatief Ghea (Italië).
Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.