Persbericht (2) – Maak volwassenen minder angstig voor web 2.0

In een ontwikkeld West-Europees land als Nederland zijn we geneigd te denken dat web 2.0 gemeengoed is. Omdat Nederland de hoogste internet penetratie kent, gaan we er van uit dat sociale media en interactieve communicatiekanalen voor een ieder gesneden koek zijn. Uit het project Web2Learn komt naar voren dat dit niet zo is.

Er blijkt een kleine groep luide voortrekkers te bestaan die verantwoordelijk zijn voor het beeld dat web 2.0 eigenlijk alweer saai en achterhaald is en dat we dringend op zoek moeten naar web 3.0. Een veel grotere groep daarentegen heeft angst voor web 2.0 applicaties. Velen hebben weliswaar een smartphone en glasvezel maar dat wil niet zeggen dat zij zich thuis voelen in de wereld van web 2.0. Zij schamen zich een beetje voor hun technisch onvermogen en laten technologie liever aan hun kinderen.

Voor deze laatste, verborgen groep was en is het project Web2Learn. Voor hen vervaardigde het project een handig overzicht van de 34 nuttigste web 2.0 instrumenten om te leren en een online woordenboekje met daarin de meest gangbare web 2.0 termen.

Heb je een angstige volwassene in jouw eigen omgeving? Wijs hen dan op de Web2Learn hulpbronnen om over hun eerste angst heen te komen.

Partners uit zeven landen voerden het project Web2Learn uit: de oudervereniging van experimentele basisscholen Maraslion (Griekenland), staatsschool met recht op taal staatsexamen Pelikan (Tsjechië), vereniging Seed (Zwitserland), Konak district raadsbestuur (Turkije), stichting Ezzev (Nederland) en coöperatief Ghea (Italië).

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.