Online zelfhulp tool

OZO is een tool om een groep mensen online op een niet-hiërarchische wijze te organiseren. Structuur wordt gegeven door een protocol, door een moderator en door deelnemers die ermee instemmen elkaar regelmatig te ontmoeten.

  • De tool is ontwikkeld voor mensen die een afstand voelen tot de samenleving en/of de arbeidsmarkt. De tool stelt deelnemers in staat om zichzelf en hun netwerken te mobiliseren in plaats van alleen te vertrouwen op specialisten.
  • De groep deelnemers is idealiter niet groter dan 15 mensen.
  • De deelnemers ontmoeten elkaar idealiter een paal per week in sessies van 45-60 minuten.
  • De deelnemers zijn bekend bij de moderator – om ervoor te zorgen dat alleen deelnemers aanwezig zijn met wie dat is afgesproken. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om hun identiteiten niet te openbaren tijdens bijeenkomsten maar dienen na afloop de moderator te informeren of zij aanwezig waren. Dit stelt de moderator in staat om in contact te blijven met de deelnemers en hen, indien nodig, te motiveren.
  • OZO heeft een lijst met aangeraden platformen opgesteld die gebruikt kunnen worden om elkaar online te ontmoeten.

The project OZO 2 (2018-2-NL01-KA104-059914) is co-funded by the Erasmus+ Programme.