Moderator

De moderator is de facilitator van de online bijeenkomsten. Voor en na de sessies heeft de moderator kontakt met alle deelnemers. Gedurende de bijeenkomsten voert de moderator het protocol uit, stimuleert hij/zij de deelnemers om te communiceren en grijpt in in het geval deelnemers anderen oordelen, veroordelen of beledigen of op een andere manier de groepssaamhorigheid en/of de individuele waardigheid van andere deelnemers in gevaar brengt.

De moderator is weliswaar ‘de ziel’ van de online bijeenkomsten maar hij/zij vervult slechts een rol en is niet ‘beter’ dan de anderen. Er bestaat geen hiërarchie binnen de groep.

The project OZO 2 (2018-2-NL01-KA104-059914) is co-funded by the Erasmus+ Programme.