OZO

ozo2

NL

OZO is een zelfhulp instrument dat je in staat stelt gestructureerde online chat sessies te organiseren voor meerdere deelnemers die ervoor kunnen kiezen om anoniem te blijven. De belangrijkste doelgroep van OZO wordt gevormd door volwassenen die een uitdaging of een kans zijn tegen gekomen en daar nog geen antwoord op hebben.

OZO is oorspronkelijk ontwikkeld als een instrument voor volwassenen die zichzelf zien als problematisch vanwege een afstand tot de maatschappij of de arbeidsmarkt. De ontwikkeling vond aanvankelijk plaats in samenwerking met twee Griekse partners, de Oudervereniging van de Experimentele Basisschool Maraslion in Athene (PAEPSM) en de Oudervereniging van de Eerste Experimentele Model Middelbare School van Athene, binnen het raamwerk van een EU project dat ondersteund werd door het KA1 Erasmus+ programma.

Laat ons SVP weten hoe het werken met OZO bevalt. Wij leren graag van je.

 

UK

OZO is a self-help tool enabling you to organize structured online chat sessions for multiple participants who can choose to remain anonymous. The main OZO target group is adults who are faced with a challenge or opportunity and have not formulated an answer to that yet.

OZO initially was developed as an instrument for adults who see themselves as challenged either because of a distance to society or because of a distance towards the labour market. The development originally took place in cooperation with two Greek partners, the Parents’ Association at the Experimental Primary Schools of Maraslion (PAEPSM) and the Parents’ Association of the 1st Model Experimental Junior High School of Athens, within the framework of an EU project supported by the KA1 Erasmus+ programme.


PLEASE let us know
how OZO works for you. We gladly learn from you.
erasmus-co-funded