EVEN VOORSTELLEN: PROJECT OZO

PERSBERICHT 1 (maart 2017)

Het project “Bottom-up Online Zelfhulp voor Ouders met een achterstand” (OZO) van stichting Ezzev is van start gegaan. Het project wordt mede gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

Achtergrond

 • Binnen het bestaande, rijke aanbod van diensten voor ouders met een achterstand in Nederland ontbreekt een online zelfhulp-omgeving die een interdisciplinaire benadering biedt, liever dan een benadering vanuit een beperkt specialisme, en een bottom-up aanpak biedt waarin de bestaande hulpbronnen van ouders zijn gekozen als uitgangspunt.

Project doelen

 • Een online omgeving implementeren voor ouders met een achterstand;
 • Ouders met een achterstand stimuleren de zelfhulp omgeving te verrijken met hun eigen hulpbronnen;
 • Ouders met een achtergrond ondersteunen door middel van een leermodule over hoe een dialoog te beginnen, te houden en te beëindigen – met andere volwassenen en met hun kinderen;
 • Ouders met een achtergrond ondersteunen door middel van een leermodule over hoe zich te presenteren op video;
 • Ouders met een achtergrond ondersteunen door middel van een leermodule over hoe zich te presenteren online.

Project inspiratie

 • Bron van inspiratie voor het project is een Grieks bottom-up initiatief van ouders van de Maraslion basisschool in Athene. Elke zaterdag gedurende het schooljaar organiseert oudervereniging PAEPSM bijeenkomsten voor ouders op het schoolterrein waarin ouders vrijelijk hun hulpbronnen delen zoals hun kennis en vaardigheden.

Project structuur

 • (Maart/ April 2017) PAEPSM organiseert voor vrijwilligers van Ezzev een trainingsessie waarin zij haar best practices presenteert;
 • (Mei 2017/ April 2018) Ezzev stelt een project plan op dat wordt bediscussieerd met PAEPSM;
 • (Mei/ Juli 2018) Een pilot met een online zelfhulp platform voor ouders met een achterstand wordt in Nederland gehouden, en mogelijk ook in Griekenland en in Polen;
 • (Augustus/ September 2018) Het eindresultaat van het project wordt gepresenteerd: een toolkit voor ouders met een achterstand om zelf een zelfhulp platform op te zetten en draaiende te houden, inclusief speciaal gemaakte interdisciplinaire project leermodules over communicatie en auto-presentatie op video en online.

Contact

 • Ezzev voorzitter Onno Hansen-Staszyński
 • Email: onno.hansen@gmail.com

erasmus-co-funded